+ 31 (0) 6-27053080 info@hpconsult.nl
+ 31 (0) 6-27053080 info@hpconsult.nl

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR

Uw medewerker is niet langer geschikt het eigen werk te verrichten…

U heeft geen mogelijkheden tot herplaatsing in passend werk binnen uw organisatie…

Bij re-integratie van uw medewerker naar passend werk bij een nieuwe werkgever zijn diverse partijen betrokken en soms is er sprake van verschillende belangen. U wilt vanuit goed werkgeverschap uw medewerker een nieuwe toekomst bieden. Bovendien heeft u een financieel belang en is er de wettelijke inspanningsverplichting die moet worden nageleefd. Uw medewerker heeft belang bij een passende arbeidsplaats bij een nieuwe werkgever. Het UWV toets uw re-integratie-inspanningen en beoordeelt het recht op een WIA-uitkering. Tenslotte kan een verzekeraar een belanghebbende partij zijn.

In dit complexe speelveld kent HPconsult door opgebouwde kennis en ervaring de weg. Kenmerken van onze dienstverlening zijn kwaliteit, betrokkenheid en maatwerk. De aanpak is gericht op het op zo’n kort mogelijke termijn verwerven van een passende baan. Het voortraject is geen doel op zich. De oriëntatie op werk en sollicitatie-instructie hebben een snelle doorlooptijd zodat uw medewerker snel kan gaan solliciteren. Indien nodig wordt een jobhunter ingezet. U ontvangt na de intake een werkplan en vervolgens periodiek voortgangsrapporten.

Meer weten?

Neem nu contact op!

+31 (0)6 270 530 80
 info@hpconsult.nl