+ 31 (0) 6-27053080 info@hpconsult.nl
+ 31 (0) 6-27053080 info@hpconsult.nl

PRE-ADVIES ONDERWIJS

Het pre-advies is een instrument van het Participatiefonds om mogelijke instroom in de WIA op te sporen en te voorkomen.

Het Participatiefonds formuleert het als volgt:
“Als na 12 maanden ziekte het opschudmoment (1e jaars evaluatie) is aangebroken kunnen werkgever en werknemer als extra onderdeel hiervan een zogenaamd pre-advies door een arbeidsdeskundige laten opstellen. Het Participatiefonds betaalt de kosten van dat pre-advies. Bij een pre-advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien worden werkgever en werknemer geïnformeerd over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte.

Het pre-advies is bedoeld voor iedereen in het primair onderwijs die 12 maanden (onderzoek dient plaats te vinden tussen de 10e en 13e maand van het ziekteverzuim!) ziek is, die volgens de bedrijfsarts over restverdiencapaciteit beschikt en van wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is”.

HPconsult heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van het pre-advies. Naast de beantwoording van de 7 door het Participatiefonds geformuleerde vragen ontvangt U een uitvoerige arbeidsdeskundige rapportage. U kunt nadere informatie over de voorwaarden en subsidiemogelijkheden vinden op de site van het Participatiefonds.

Meer weten?

Neem nu contact op!

+31 (0)6 270 530 80
 info@hpconsult.nl