+ 31 (0) 6-27053080 info@hpconsult.nl
+ 31 (0) 6-27053080 info@hpconsult.nl

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Uw werknemer is gedurende een langere periode niet in staat zijn of haar werk te verrichten…

U wenst inzicht in de re-integratiemogelijkheden in eigen of ander werk…

U wilt voldoen aan de verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter…

HPconsult adviseert u over de re-integratiemogelijkheden van uw medewerker. Uitgaande van de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid (FML) wordt onderzocht of het eigen werk geschikt is dan wel geschikt gemaakt kan worden. Indien u medewerker ongeschikt is voor het eigen werk wordt geadviseerd over de interne en externe re-integratiemogelijkheden in passend werk.

Het arbeidsdeskundig onderzoek omvat een gesprek met de leidinggevende en/of HR-manager, een uitgebreid gesprek met uw medewerker, beoordeling van de werkplek, overleg met uw bedrijfsarts en een uitvoerige rapportage. De doorlooptijd bedraagt vanaf het gesprek met uw medewerker maximaal 2 weken.

 

 

Meer weten?

Neem nu contact op!

+31 (0)6 270 530 80
 info@hpconsult.nl